Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

ΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Λιτάνευση τῶν ἱερῶν λειψάνων
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Ἰουνίου 2011 ἐγκαινιάστηκε ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ὁ Ἱερὸς Ἐνοριακὸς Ναὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Γιαννιτσῶν. Στὴν τελετὴ μετεῖχε καὶ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός, τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.


Τὴν παραμονὴ ἔγινε ὁ καταρτισμὸς τῶν τιμίων λειψάνων (προετοιμασία γιὰ τὴν τοποθέτηση στὸ θυσιαστήριο) καὶ ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης. Παρὼν ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης, κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ μεγάλος ἀριθμὸς πιστῶν.

΄΄ Ἄρατε πύλας΄΄
Τὴν Κυριακὴ ἔγινε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, στὴν ὁποία χοροστάτησε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης. Ἀκολούθησε ἡ τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωὴλ καθιέρωσε τὸ θυσιαστήριο τοῦ κεντρικοῦ κλίτους εἰς τιμὴν τῆς ἁγίας καὶ ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐνῶ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης ἐγκαινίασε τὸ θυσιαστήριο τοῦ νοτίου κλίτους, εἰς τιμὴν τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Στὴ συνέχεια τελέσθηκε ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία στὸ κεντρικὸ θυσιαστήριο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης. Κατὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους τοὺς συντελεστὲς τοῦ μεγάλου ἔργου τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἐπέδωσε ἀναμνηστικὰ δῶρα στοὺς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ καὶ εἰδικὴ πλακέτα τὸν μεγάλο δωρητὴ κ. Πρόδρομο Παυλίδη, ὁ ὁποῖος καὶ ἀπηύθυνε σύντομο εὐχαριστήριο λόγο. Γιὰ τὴν ἀνέγερση καὶ τοὺς συντελεστές της ὁμίλησε ἐπίσης καὶ ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος.

Λύχνος σκηνώματος δόξης Κυρίου
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἰδιαίτερα τὸν εὐσεβῆ λαὸ καὶ ἐτόνισε ὅτι ἡ παρουσία του καὶ ἡ ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τὸ πιὸ ἐνθαρρυντικὸ φαινόμενο τῶν ἡμερῶν μας. Σημείωσε ἐπίσης ὅτι, τὴν ὥρα ποὺ στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη οἱ ναοὶ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν ἐγκαταλείπονται ἢ ἐκποιοῦνται, στὴν πατρίδα μας τελοῦνται συνεχῶς ἐγκαίνια νέων ναῶν. Ὑποστήριξε μάλιστα ὅτι αὐτὸ τὸ φαινόμενο ἀποτελεῖ καὶ τὸ πιὸ ἐλπιδοφόρο σημεῖο γιὰ τὴν πορεία της, ἰδιαίτερα κατὰ τὴ ζοφερὴ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ περίοδο ποὺ διανύουμε. Ἡ ἀκολουθία ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴ χειροθεσία ἀναγνώστου.

Παρέστησαν, ὁ Δήμαρχος Γιαννιτσῶν, οἱ βουλευτὲς κ. Ἠλίας Θεοδωρίδης καὶ Γεώργιος Καρασμάνης, ὁ Δήμαρχος Σκύδρας, ὁ Πρόεδρος καὶ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πέλλας, ἐκπρόσωποι τῆς Περιφέρειας, ἐκρόσωποι τοῦ Στρατοῦ καὶ τῶν Δυνάμεων Ἀσφαλείας, ὅπως καὶ πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποίοι γέμισαν ἀσφυκτικὰ τὸν Ναὸ καὶ τὸ προαύλιο.

Ἐπίδοση τιμητικῆς πλακέτας στὸν κ. Π. Παυλίδη
Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Γονυκλισίας τελέσθηκε πανηγυρικὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας (6.30 μ.μ.). Παρέστη ἡ Ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Θεοδώρα Τζάκρη.

Στὸν ἐγκαινιασθέντα Ἱ. Ναὸ θὰ τελεῖται καθημερινὰ Θεία Λειτουργία ὅλη τὴν ἑβδομάδα.

Γιὰ τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τῶν ἀκολουθιῶν ἔχει ἐκδοθεῖ ἀνακοίνωση.