Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ Ι.Μ.Τ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ

Τὴν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (14.6.11) τὰ μέλη τῆς Συνάξεως Ἐγγάμων τῆς ἐνορίας Μητροπόλεως (Κοιμ. Θεοτόκου) Γιαννιτσῶν πραγματοποίησαν ἐκδρομὴ προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σερρῶν. Ἡ Ἱ. Μονὴ εἶναι Ἡσυχαστήριο τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὴν Ἱ. Μητρόπολη Σιδηροκάστρου καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Ἀλεξίου.Τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο ἱδρύθηκε τὸ 1981 καὶ ἀπέχει 24 χιλ. ἀπὸ τὸ Σιδηρόκαστρο. Σὲ αὐτὸ ἐγκαταβιώνουν 40 περίπου μοναχές, οἱ ὁποῖες ἀσχολοῦνται μὲ παραδοσιακὰ ἐργόχειρα (ἁγιογραφία, κέντημα, ὕφανση) ἐνῶ καλλιεργοῦν μὲ ἐξαιρετικὰ ἀποτελέσματα τὴν παραδοσιακὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσική. Ὅλη ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ Ἡσυχαστηρίου ἀκολουθεῖ τὴν ἁγιορειτικὴ τεχνοτροπία. Τὸ δὲ Καθολικὸ (ὁ κεντρικὸ ναός) ἀποτελεῖ ἀντίγραφο τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος.


Ἀπὸ τὴν ξενάγηση στὸν ὑπὸ ἀνέγερσιν ναό
Ἰδιαίτερης μνείας ἀξίζει ὁ ὑπὸ ἀνέγερσιν Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Τ. Προδρόμου, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὸ παραδοσιακὸ ἀρχιτεκτονικὸ σχέδιο ἀκολουθεῖ ὑποδειγματικὰ καὶ τὴν παραδοσιακὴ τέχνη τῆς οἰκοδομῆς καὶ ναοδομίας (λιθοδομή, κονιάματα, μαρμαρογλυπτική). Ἡ ἰδιαιτερότητα αὐτοῦ τοῦ ἔργου ὑπογραμμίζεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἐφημερίδα ΄΄ΤΟ ΒΗΜΑ΄΄ ἔχει ἀφιερώσει εἰδικὸ ἄρθρο του. Πολὺ ἐνδιαφέρουσα σχετικὴ ἀναφορὰ ὑπάρχει στὴν ἡλεκτρονικὴ διεύθυνση: kathrefti. blogspot.com/2008/04/21.html.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ξενάγηση στοὺς χώρους τῆς Ἱ. Μονῆς καὶ εἰδικὰ στὸν ὑπὸ ἀνέγερσιν νέο ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ἔγινε καὶ περιήγηση στὴ γειτονικὴ περιοχὴ (Πορόϊα καὶ ὑγροβιότοπος τῆς λίμνης Κερκίνης).