Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι.Ν. ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Ἰουνίου 2011 πανηγυρίζει Ἱερὸς Ἐνοριακὸς Ναὸς Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Γιαννιτσῶν.
Κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς Πανηγύρεως θὰ γίνει ἡ Ὑποδοχὴ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος Ἀνατολικορωμυλιωτῶν «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ», ἡ ὁποία θὰ τεθεῖ σὲ προσκύνηση πρὸς ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν μέχρι τὴν Κυριακὴ 3 Ἰουλίου.
Παραθέτουμε τὸ Ἑορταστικὸ Πρόγραμμα, ὅπως ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὸν Ἱ. Ναό.