Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΣΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΑΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Αὐγούστου 2011 ἑορτάζει ἡ τοπικὴ ἁγία τῆς Μητροπόλεώς μας, Βάσσα ἡ Ἐδεσσαία.
Ὁ ἑορτασμὸς θὰ πραγματοποιηθει στὸ σημεῖο ὅπου ἀνεγείρεται ὁ ναός της, στὴν πόλη τῆς Ἐδέσσης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
Τὸ Σάββατο 20/8 στὶς 7.00 μ.μ. θὰ τελεσθεῖ Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, ἐνῶ τὴν Κυριακὴ τὸ πρωὶ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, στὶς 6.30 μ.μ., θὰ τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως τῆς Ἁγίας Βάσσης.
Στὶς ἑορταστικὲς ἀκολουθίες θὰ μετέχουν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ἰωσήφ καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἰωήλ.

Ἡ ἁγία Βάσσα ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ, καὶ κατοικοῦσε στὴν Ἔδεσσα. Εἶχε παντρευτεῖ εἰδωλολάτρη ἱερέα, τὸν Οὐαλέριο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀπέκτησε τρεῖς γιούς, τὸν Θεόγνιο, τὸν Ἀγάπιο καὶ τὸν Πίστο. Στὴ Βάσσα ὅμως, ψυχὴ ποὺ ἀγαποῦσε τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀρετή, δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ διδαχθεῖ καὶ νὰ προσέλθει στὴ χριστιανικὴ πίστη. Μαζί της ἔφερε καὶ τοὺς τρεῖς γιούς της, ποὺ τὴν ἀγαποῦσαν μὲ ὅλη τους τὴν καρδιά. Ὅταν πληροφορήθηκε αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ὁ Οὐαλέριος, προσπάθησε μὲ ποικίλα τεχνάσματα νὰ τοὺς ἐπαναφέρει στὴν εἰδωλολατρία. Μάταια ὅμως. Διότι ἀντίθετα ἡ Βάσσα, ἀγωνιζόταν αὐτὴ νὰ διαφωτίσει τὸν εἰδωλολάτρη ἄντρα της. Ἐξοργισμένος τότε ὁ Οὐαλέριος, κατάγγειλε καὶ τοὺς τέσσερις στὸν ἀνθύπατο Βικάριο, ποὺ ἀμέσως διέταξε τὴν σύλληψή τους. Καὶ ὁ μὲν πρωτότοκος Θεόγνιος, ὅταν ὁμολόγησε τὸν Ἰησοῦ ἀμέσως πέθανε, ἀφοῦ τοῦ ἔσχισαν τὰ στήθη καὶ τὶς πλευρές. Οἱ δὲ ὑπόλοιποι ρίχτηκαν στὴν φυλακή. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ δὲν κάμφθηκε τὸ φρόνημά τους, τὸν μὲν Ἀγάπιο τὸν σκότωσαν, ἀφοῦ τοῦ ἔγδαραν τὸ δέρμα ἀπὸ τὸ κεφάλι μέχρι τὸ στῆθος καὶ κατόπιν ἔκαψαν τὸ γδαρμένο σῶμα. Τὸ μαρτύριο ἦταν φρικτό, ἀλλ᾿ ὁ νεαρὸς ἀθλητὴς φώναξε: «οὐδὲν οὕτως ἡδύ, ὡς τὸ πάσχειν ὑπὲρ Χριστοῦ». Τὸν δὲ τρίτο γιό, τὸν Πίστο, τὸν ἀποκεφάλισαν. Τὴ μητέρα τὴν ἄφησαν ἐλεύθερη. Κατόπιν ὅμως τὴν συνέλαβε ὁ ἔπαρχος Κυζίκου, καὶ ἀφοῦ τῆς ἔσπασε πόδια καὶ χέρια, τὴν ἀποκεφάλισε. (Βλ. www.nektarios.gr)

Ὁ ὑπὸ ἀνέγερσιν Ἱ.Ν. Ἁγ. Βάσσης στὴν Ἔδεσσα

Ἄποψη τοῦ ἐσωτερικοῦ