Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΝΑΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Σεπτεμβρίου 2011 (10.00 π.μ.) πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας γιὰ τὸ νέο Ἐκκλησιαστικὸ ἔτος. Πρόκειται γιὰ τὴ Σύναξη τῶν Πνευματικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Πνευματικὸ Κέντρο - Ψηλὸς Βράχος).

Ἔγιναν δύο εἰσηγήσεις. Ἡ πρώτη ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. ΙΩΗΛ, μὲ θέμα: «Ἡ πιστότητα στὸν πνευματικὸ πατέρα» καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Ἐλευθέριο Χαραλαμπίδη (Δρ. Θ.) μὲ θέμα: «Τὰ δύο πνευματικὰ ἄκρα. Ἡ ὑπερβολικὴ ἐπιείκεια καὶ ἡ ὑπερβολικὴ αὐστηρότητα».

Μετὰ ἀπὸ κάθε εἰσήγηση ἀκολούθησε συζήτηση μὲ ἐρωτήσεις καὶ ἐπισημάνσεις ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες πνευματικούς.