Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/11/11 κορυφώθηκε ὁ διπλὸς ἑορτασμὸς στὴν πόλη τῆς Ἀριδαίας στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Νικάνδρου καὶ Ἰωαννικίου.

Στὸ ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο προέστη ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐσθονικῆς Ἐκκλησίας, Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καὶ πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος. Συλλειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Μελίτων καὶ ὁ ποιμενάρχης τῆς μητροπολιτικῆς ἐπαρχίας Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεπτὸς Προκαθήμενος τῆς Ἐσθονικῆς Ἐκκλησίας σημείωσε ὅτι, ἐνῶ στὸν χάρτη ἡ ἀπόσταση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν φαίνεται μεγάλη, στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχει. Συνηγορεῖ σὲ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐσθονία γνώρισε τὸν Χριστιανισμὸ ἀπὸ βυζαντινοὺς ἱεραποστόλους κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Φωτίου, ἐνῶ στὴν εὑρύτερη περιοχὴ ἔδρασαν ἀκόμη καὶ ἁγιορεῖτες μοναχοί. Ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας εἶναι μαρτυρικὴ Ἐκκλησία, ὅπως καὶ αὐτὴ τῆς Ἑλλάδος. Μάλιστα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας γνώρισε περίοδο ὑποδούλωσης σὲ ξένους κατακτητὲς ἐπὶ ὀκτὼ αἰῶνες, ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ γνώρισε ἀνάλογη περίοδο τεσσάρων αἰώνων ἐπὶ Τουρκοκρατίας. Γνώρισε ἐπίσης τὶς διώξεις τῶν μπολσεβίκων κατακτητῶν, κατὰ τὶς ὁποῖες ἐμαρτύρησε καὶ ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς Ἐσθονίας, ἱερομάρτυς Πλάτων καὶ διῆλθε μακρὰ περίοδο πενήντα ἐτῶν χωρὶς τὴν πνευματικὴ προστασία ἐπισκόπου-ποιμένος.

Οἱ πιστοὶ Ἐσθονοὶ κατάλαβαν ὅτι ἡ πίστη στὸν Χριστὸ εἶναι Σταυρός. Εἶναι τρόπος ζωῆς καὶ ὄχι ἠθικολογία. Ἡ πίστη μειώθηκε στὴν χώρα. Μόνον τὸ 18% εἶναι σήμερα χριστιανοί. Ὑπάρχει μόνο μιὰ μικρὴ ζύμη καὶ χρειάζεται μεγάλος ἱεραποστολικὸς ἀγώνας.

Τὸ μεγαλεῖο ὅμως τῆς πίστεως αὐτῆς βρίσκεται στὴ Θεία Λειτουργία, ὅπως αὐτή. Γιὰ ἐμᾶς ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι εἰκόνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, εἶναι συνάντηση πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ τὸν Θεό, εἶναι ἕνωση μὲ τὸν Θεὸ μέσῳ τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τότε βρίσκουμε τὴν πραγματικὴ ἐλευθερία. Μπορεῖ καθημερινὰ νὰ ἀντιμετωπίζουμε δυσκολίες, νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὴν ἁμαρτία. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι ποτὲ δὲν εἴμαστε μόνοι. Κάποιος μᾶς περιμένει.


Ἀκολούθησε Δοξολογία γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο καὶ Μνημόσυνο στὸ Μνημεῖο τῶν πεσόντων, τὸ ὁποῖο ἐτέλεσε ὁ Σεβ. Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας. Στὴ συνέχεια παρακολούθησε τὴν καθιερωμένη παρέλαση συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς, τὸν Δήμαρχο Ἀριδαίας καὶ τοὺς ἐπροσώπους τοῦ Στρατοῦ, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καὶ τῶν λοιπῶν πολιτικῶν ἀρχῶν καὶ φορέων.