Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Τήν Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011 καί ὥρα 17:30 μ.μ. τό ἐνοριακό φιλόπτωχο ταμεῖο τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Γιαννιτσῶν θά πραγματοποιήσει δεξίωση καί ὁμιλία στή Μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας.