Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
Τὴν 1η Φεβρουαρίου 2012 μετὰ τὸν ἑσπερινό της Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, ἡ ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Γιαννιτσῶν ὀργάνωσε ἐκδήλωση γιὰ τὴ Μητέρα στὰ πλαίσια τῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.
Τὴν ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Ἀθύρων τραγουδώντας ἐπίκαιρα παραδοσιακὰ τραγούδια.
Κεντρικὴ ὁμιλήτρια τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ἡ πρεσβυτέρα Κυριάζου Θεοδώρα καὶ τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας ἦταν: "Ἡ Μάνα τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἱ μάνες".
Ἡ εἰσηγήτρια στὸ πρῶτο μέρος τῆς ὁμιλίας της παρουσίασε τὴ ζωὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἑρμηνεύοντας τὴν εἰκόνα τῆς Ὑπαπαντῆς. Στὸ δεύτερο μέρος μίλησε πρακτικὰ γιὰ τὴν προσφορὰ καὶ τὴν εὐθύνη τῆς μητέρας ἔναντι τῶν παιδιῶν καὶ τῆς οἰκογένείας της. Ἡ ὁμιλήτρια συνόδευσε τὸ λόγο της μὲ παράλληλη παρουσίαση διαφανειῶν.
Τὴν ἐκδήλωση ὁλοκλήρωσε ἡ χορωδία τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Γιαννιτσῶν παρουσιάζοντας ἐπίσης τραγούδια γιὰ τὴ μητέρα. Χοράρχης καὶ τῶν δύο χορωδιῶν ἦταν ὁ ἐκπαιδευτικὸς κ. Ἀπόστολος Τσέρνος. Τέλος ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ, π. Ἰωάννης Σπυρίδης εὐχαρίστησε τοὺς συντελεστὲς τῆς ἐκδήλωσης, καθὼς καὶ ὅλους τοὺς παρευρισκομένους ποὺ ἀψήφησαν τὸ κρύο καὶ κατέκλυσαν τὴν αἴθουσα.

Τὸ βίντεο τῆς ἐκδήλωσης ὑπάρχει στὸν δικτυακὸ τόπο τῆς ἐνορίας Ἁγ. Γεωργίου Γιαννιτσῶν (www.inag.gr) στὴ διεύθυνση: http://www.inag.gr/giorti%20tis%20miteras.html.