Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ


Σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν καὶ τὴν πανελλαδικὴ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ Μητρόπολή μας ἵδρυσε Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο στὴν πόλη τῶν Γιαννιτσῶν. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ συντονίζεται ἀπὸ ἐπιτροπὴ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐνῶ συμμετέχουν σὲ αὐτὴ καὶ τὴν ἐνισχύουν τὰ τοπικὰ Φιλόπτωχα τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Τὸ Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο εἶναι ἕνας χῶρος διαμορφωμένος σὰν
κανονικὸ Παντοπωλεῖο σὲ μιὰ γειτονιὰ τῆς πόλης, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν πουλάει τίποτε. Διαθέτει ἐντελῶς δωρέαν προϊόντα πρώτης ἀνάγκης, τρόφιμα κυρίως, εἴδη καθαριότητας, ἔνδυσης καὶ παιχνίδια σὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ τὰ ἀγοράσουν.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Τὰ προϊόντα τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου δικαιούνται νὰ τὰ λαμβάνουν ὅσοι συμπολίτες μας ἔχουν ἀποδεδειγμένη οἰκονομικὴ ἀδυναμία ἀπόκτησής τους ἀπὸ τὴν ἀγορά.
Προκειμένου νὰ πιστοποιηθεῖ αὐτὴ ἡ ἀδυναμία χρειάζεται νὰ προσκομίσουν στὰ Φιλόπτωχα τῶν ἐνοριῶν τους τὰ παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αἴτηση συμμετοχῆς
2.    Φωτοτυπία Ταυτότητος. Γιὰ τοὺς ἀλλοδαποὺς χρειάζεται φωτοτυπία διαβατηρίου καὶ ἄδεια παραμονῆς.
3.    Ἀντίγραφο Φορολογικῆς Δήλωσης, Ἐκκαθαριστικοῦ καὶ Ε9. Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν γίνεται φορολογικὴ δήλωση χρειάζεται ὑπεύθυνη δήλωση θεωρημένη ἀπὸ τὴν Ἐφορία ποὺ νὰ τὸ βεβαιώνει.
4.    Πιστοποιητικὸ Οἰκογενειακῆς κατάστασης ἀπὸ τὸν Δῆμο Πέλλας.
5.    Ἀντίγραφο πρόσφατου λογαριασμοῦ ΔΕΗ.
6.    Βεβαίωση ἀνεργίας ἀπὸ τὸν ΟΑΕΔ (ἐφόσον ὑπάρχει).
7.    Φωτοτυπία ἐνοικιαστηρίου συμβολαίου (ἐφόσον ὑπάρχει).
8.    Πιστοποιητικό ἀναπηρίας (ἐφόσον ὑπάρχει).
9.    Ἀντίγραφο Βιβλιαρίου Οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης ἀπὸ τήν Πρόνοια (ἐφόσον ὑπάρχει).
10. Ἔκθεση τοῦ Προέδρου τοῦ Φιλοπτώχου τῆς ἐνορίας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ
Ὅλοι μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε προσφέροντας ἐπιλεγμένα εἴδη σύμφωνα μὲ τὸν παρακάτω κατάλογο:
- Τρόφιμα (ἀλεῦρι, ζυμαρικά, ὄσπρια, πατάτες καὶ κρεμμύδια σὲ μικρὲς συσκευασίες, κονσέρβες, ἁλάτι, ξύδι, γάλα μακρᾶς διαρκείας, ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι, λάδι, συσκευασμένα τρόφιμα καὶ γλυκά)
- Εἴδη καθαριότητος (χαρτικά, ἀπορρυπαντικά κ.λπ.)
- Παιδικὲς  τροφὲς,  πάνες,  παιχνίδια
- Εἴδη πρώτων βοηθειῶν
- Ἐντελῶς καινούρια (συσκευασμένα) εἴδη ρουχισμοῦ καὶ κλινοσκεπάσματα
Τὰ εἴδη αὐτὰ μποροῦμε νὰ τὰ παραδώσουμε στὸν χῶρο τοῦ Παντοπωλείου, στὰ πολυκαταστήματα ποὺ συγκεντρώνουν τρόφιμα γιὰ τὸ πρόγραμμα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» καὶ στὶς ἐνορίες τῆς πόλης (μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι προορίζονται γιὰ τὸ Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο).
Γιὰ κάθε προσφορὰ θὰ ἐκδίδεται παραστατικό.
Ἐπίσης μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε μὲ χρηματικὲς προσφορὲς γιὰ τὰ πάγια ἔξοδα λειτουργίας τοῦ Παντοπωλείου καὶ τὴν ἀγορὰ προϊόντων.
Οἱ χρηματικὲς προσφορὲς μποροῦν νὰ γίνονται στὴν ἕδρα τοῦ Παντοπωλείου καί προσεχῶς σέ λογαριασμό τραπέζης.
Γιὰ κάθε χρηματικὴ προσφορὰ θὰ ἐκδίδεται ἀπόδειξη δωρεᾶς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή  9.00  μέ 14.00

Παραλαβές Προσφορῶν τὶς ἴδιες ὥρες καὶ ἡμέρες


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ»
Α΄ Πάροδος Χατζηδημητρίου,
58100 -  Γιαννιτσά
Τηλ. 23820 22714  & Fax: 23820 22347
E-mail: pantopoleio@imepa.gr
Ὅλοι ὅσοι μποροῦν νὰ συνεισφέρουν στὴν προσπάθεια αὐτή, εἴτε ὡς φορεῖς, εἴτε ὡς ἐπιχειρήσεις, εἴτε ὡς πρόσωπα, μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μαζί μας.