Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Πρὸς
τὸν εὐσεβὴ Κλῆρο καὶ τὸν εὐλαβὴ λαὸ
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Συχνὰ στὴν πορεία τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας οἱ λαοὶ ἀντιμετωπίζουν θανάσιμους κινδύνους, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦν ὄχι μόνο τὴν φυσικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία τους. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διδάσκει ὅτι
βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασης καὶ εἰδοποιὸς διαφορὰ σὲ σχέση μὲ ὁλόκληρη τὴν ὑλικὴ δημιουργία εἶναι τὸ αὐτεξούσιο, ἐνισχύει καὶ εὐλογεῖ ὅσους μετέχουν μὲ ἀνδρεία καὶ αἴσθημα εὐθύνης σὲ τέτοιους δίκαιους ἀγῶνες. Σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνες, τοὺς δίκαιους καὶ τοὺς ἡρωικοὺς ἀνήκει καὶ ὁ Μακεδονικὸς ἀγώνας.

Ἐφέτος συμπληρώνονται ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας. Ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν πόλεων Ἐδέσσης (18.10.1912) καὶ Γιαννιτσῶν (20.10.1912) ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις προσκάλεσε τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ προκειμένου νὰ εὐλογήσει καὶ νὰ λαμπρύνει μὲ τὴν παρουσία του τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις ἀπὸ τὸ ἀπόγευμα τῆς 17ης ἕως τὸ ἀπόγευμα τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου 2012, στὴ διοργώνωση τῶν ὁποίων μετέχουν καὶ ἡ Περιφερειακὴ Ἑνότητα Πέλλας, ὁ Δῆμος Ἐδέσσης καὶ ὁ Δῆμος Πέλλας.

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἑορταστικοῦ τετραημέρου οἱ πόλεις Ἔδεσσα καὶ Γιαννιτσὰ θὰ ἔχουν τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία τῆς ἐλεύσεως τοῦ Τιμίου Λειψάνου τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους, τὸ ὁποῖο θὰ μεταφέρει ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Ναθαναὴλ καὶ θὰ τεθεῖ σὲ προσκύνηση ἀπὸ τὴν 17η ἕως καὶ τὴν 20ὴ Ὀκτωβρίου στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίας Σκέπης Ἐδέσσης καὶ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γιαννιτσῶν.

Καλοῦμε λοιπὸν ὅλους σὲ πάνδημη συμμετοχὴ στὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις. Ὡς χριστιανοί, ὡς Ἕλληνες, ὡς ἐλεύθεροι κάτοικοι αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου τόπου ἂς ἐκφράσουμε εὐγνωμοσύνη πρωτίστως στὸν Ἅγιο Θεὸ ἀλλὰ καὶ στοὺς ἡρωϊκοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀγωνιστὲς γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας μας. Ἀξίζει νὰ τοὺς τιμοῦμε καὶ νὰ τοὺς δοξάζουμε, ὄχι μόνον ἐπειδὴ ἀναδείχθηκαν ἐλευθερωτὲς τῆς ἐπίγειας Πατρίδας μας, ἀλλὰ γιατὶ ὁ εὐγενὴς ἀγώνας καὶ ἡ θυσία τους μπορεῖ νὰ ἀναχθεῖ σὲ διαχρονικὴ παραίνεση ὁλοκληρωτικοῦ πόθου καὶ ἀγώνα γιὰ τὴν αἰώνια Πατρίδα ὅλων τῶν ἀνθρώπων· τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀληθινῆς δικαιοσύνης.


Πρὸς Θεὸν Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ΙΩΗΛ