Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΣΤΕΡΕΩΘΗΣΑΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ  ΑΥΤΟΥ 
ΠΑΣΑ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΥΤΩΝ!


ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!