Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέχει 10 υποτροφίες από το κληροδότημα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» σε πρωτοετείς φοιτητές, που έχουν εισαχθεί σε τμήμα του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και κατάγονται από την Έδεσσα (τουλάχιστον από τον ένα γονέα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 20.6.2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή-πρώην Διοίκησης, τηλ. 2310995214/7250, φαξ 2310995213).

Η αρχική επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή που όρισε ο διαθέτης του ΑΠΘ Δημήτριος Τσιακμακόπουλος και αποτελείται από τον Μητροπολίτη, τον Δήμαρχο και τον Λυκειάρχη της Έδεσσας.

Πληροφορίες 
τηλ. 2310 995214 ή e-mail: chkoukli@ad.auth.gr


Ακολουθεί η σχετική προκήρυξη του Α.Π.Θ.