Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Η Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έθεσε υπό την αιγίδα της την πανευρωπαική πρωτοβουλία της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), για την προστασία του γάμου και της οικογένειας, με την θεοιδρυτη και πατροπαράδοτη μορφή της.

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2016, ας ενώσουμε τις υπογραφές μας
όλοι, με τους πολίτες που σέβονται και υπερασπίζονται τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας, όπως παραμένει αναλλοίωτος στο διάβα των αιώνων.

Υπάρχουν δύο τρόποι στήριξης της πρωτοβουλίας:
α) Με την εκτύπωση σχετικού εντύπου, την συμπλήρωση και την παράδοσή του στον τοπικό Σύλλογο Πολυτέκνων. Έντυπο για εκτύπωση: http://www.aspe.gr/images/stories/Diafora/grelpaperform_final_final.pdf
β) Μη την απευθείας ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου στη διεύθυνση: https://signatures.mumdadandkids.eu/oct-web-public/signup.do


Σύνδεσμος με το σχετικό έγγραφο της Ιεράς Συνόδου

Σύνδεσμος με την σχετική ιστοσελίδα της ΑΣΠΕhttp://www.aspe.gr/images/stories/Diafora/Mum-Dud.pdf