Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Παγκόσμια διαδικτυακή συλλογή υπογραφών για το θέμα της Μακεδονίας με την μορφή ψηφίσματος πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://onomasia.gr.
Η διαδικασία γίνεται με την είσοδο στην ιστοσελίδα και την συμπλήρωση των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων.