Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Πρός
Ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαὸν
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου,
Ἕνα ἀπὸ τὰ βασικώτατα καθήκοντα τοῦ ἀληθινοῦ χριστιανοῦ καὶ πιστοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ ἡ ἐνεργὴς ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα του. Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «εἴ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖται, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» (Α΄ Τιμ. 5, 18)  δηλαδὴ «ἂν κάποιος δὲν φροντίζει γιὰ τοὺς δικούς του ἀνθρώπους, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας του, αὐτὸς ἔχει ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του καὶ εἶναι χειρότερος ἀπὸ τοὺς ἀπίστους».
Ἡ πατρίδα εἶναι ἡ μεγάλη μας οἰκογένεια γιὰ τὴν ὁποία ὅλοι μας ὡς πιστοὶ χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ νοιαζόμαστε καὶ νὰ ἀνησυχοῦμε. Σήμερα λοιπὸν ποὺ τὸ ὄνομα τῆς ἑλληνικώτατης Μακεδονίας μας διακυβεύεται ὅσο ποτὲ ἄλλοτε εἶναι χρέος ὅλων μας νὰ μὴν μείνουμε ἀπαθεῖς καὶ ἀδιάφοροι ἀλλὰ νὰ μιλήσουμε καὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε.
Γι' αὐτὸ τὸν λόγο τὴν ἑβδομάδα αὐτὴ διοργανώνονται συλλαλητήρια σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ μὴν ξεπουληθεῖ τὸ ἱερὸ αὐτὸ ὄνομα στὴν γείτονα χώρα μας. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ γνωστὸς σὲ ὅλους ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας ὁ πατὴρ Παΐσιος ἔκρινε τὴν συμμετοχή μας σὲ τέτοιου εἴδους συλλαλητήρια ὡς ὁμολογία πίστεως.
Συλλαλητήρια θὰ γίνουν καὶ σὲ δύο περιοχὲς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Συγκεκριμένα, τὴν Τετάρτη 6 Ἰουνίου στὶς 7:30 μ.μ. θὰ πραγματοποιηθοῦν συλλαλητήρια στὴν πόλη τῆς Ἔδεσσας στὸν χῶρο «Μικρὰ Καταρρακτάκια» καὶ στὴν ἱστορικὴ Πέλλα μπροστὰ ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ὡς Ποιμενάρχης τῆς θεοσώστου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας μας προτρέπω ἐνθέρμως ὅλους, Κλῆρο καὶ λαό, νὰ συμμετάσχουν στὶς δύο αὐτὲς λαοσυνάξεις, γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦμε ἐννόμως τὰ δίκαια τῆς πατρίδος μας.

Πρός Θεόν Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας ΙΩΗΛ