Σάββατο, 18 Απριλίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2020


Πρς τν εσεβ Κλ­ρο κα τν ε­λα­β
λα­ τς καθ᾿ ­μς ­ε­ρς Μη­τρο­πό­λε­ως

δελφο κα Πατέρες,
Χριστς νέστη

«δόθη μοι πσα ξουσία ν οραν κα π γς»
(Ματθ. 28, 20)

ναστς Κύριος ησος Χριστς μετ τν γερσή Του π τν τάφο ταν ναμφισβήτητα κυριάρχης ορανο κα γς. θεωθεσα νθρώπινη φύση Του νωμένη μ τν θεότητά Του ξουσίαζε τν ορανό, τν γ κα τ καταχθόνια. Μπορε ν τν εδαν πάνω στν Σταυρ ν δυνται ς νθρωπος, λλ ταν «πανσθενουργός», πως λέγει τ τροπάριο το κανόνος το ρθρου το μεγάλου Σαββάτου. Βέβαια πολλς φορς πρν φτάσει στν Σταυρικ θάνατο εχε δείξει δείγματα τς μεγάλης κα παντοδυνάμου σχύος Του, ὅταν ξουσίαζε τος νέμους κα τν φύση· «...διεγερθες πετίμησε τ νέμ κα επε τ θαλάσσ, Σιώπα, πεφίμωσο· κα κόπασεν νεμος κα γένετο γαλήνη μεγάλη»[1]. πίσης, δίδασκε τος νθρώπους «ς ξουσίαν χων» κα χι σν τος γραμματες κα τος φαρισαίους[2]. Εχε τν ξουσία ν συγχωρε μαρτίες, ν διώκει δαιμόνια, ν δίδει χαρίσματα στος ποστόλους αμάτων κα «πατεν πάνω φεων κα σκορπίων κα π πσαν τν δύναμιν το χθρο»[3].
Στν καιρ το πάθους Του δειξε πολλς φορς τν ξουσία Του. πεκάλυψε στος μαθητές Του πς οράνιος Πατέρας Του το δωκε τν ξουσίαν «πάσης σαρκός»[4]. Μετ τν νάστασή Του, λέγει πόστολος Παλος, «πέταξε τ πάντα π τος πόδας ατο»[5]. Εναι « Κύριος τν Κυρίων κα Βασιλες βασιλέων»[6].
Κατ τν ερ Χρυσόστομο ξουσία το Χριστο δν εναι καταδυναστευτική, λλ κηδεμονική. Μ τν δύναμή Του γείρει τος πεπτωκότες μαρτωλούς, πιστρέφει τος πλανεμένους στν κκλησία, ζωογονε τος νεκρούς. βασιλεία το Χριστο εναι βασιλεία πάντων τν αώνων[7]. χει τν δια ξουσία κα δύναμη μ τν Πατέρα. Εναι Κύριος το παντός. Εναι ατία λων τν δημιουργημάτων.
Πολ καλ φαίνεται εεργετικ ξουσία το Χριστο στ πασίγνωστο τροπάριο τς ναστάσεως, «Χριστς νέστη κ νεκρν, θανάτ θάνατον πατήσας κα τος ν τος μνήμασι ζων χαρισάμενος». Κατέλυσε τ βασίλειο το δου κα δωσε ζω σ λη τν κτίση.
Ἐὰν συγκρίνουμε τος σημερινος ξουσιαστς τν νθρώπων μὲ τὸν Χριστό, θ πογοητευθομε. Πάρα πολλο κάνουν χρήση τς δυνάμεώς τους κακς. Περισσότερο ξυπηρετον τ συμφέροντά τους κα λιγότερο τς νάγκες τν νθρώπων. Ο καταχρήσεις τς ξουσίας εναι φοβερές. κκλησία προσεύχεται νθρωπος ν μν ποκτήσει τ πάθος τς φιλαρχίας. Κλοπές, γκλήματα, κατάργηση θεσμν, πρωτεα πάσης φύσεως, πολιτικ κα θρησκευτικά, διεγείρουν τος νθρώπους ναντίον τν λλων. πικρατε στν κόσμο τ «δίκαιον το σχυροτέρου». Τ ρητόν, « θάνατός σου ζωή μου» εναι τ πιδιωκόμενον πολλν. ντίθετα, ναστς Κύριος λέγει πς ποιος θέλει ν εναι πρτος, ν εναι τελευταος. Χριστς εεργετε τος νθρώπους π τν καταμάχητη γάπη πρς ατούς. Κανες δέν θ πικρατήσει στος νθρώπους στ τέλος παρ μόνον Χριστός. Περνμε μι δύσκολη κατάσταση μ τν στεμμένο κα θανατηφόρο ό. Πολλο βρκαν τν θάνατο ξ ατίας του. Μπορε ν φαίνεται πς βασιλεύει, λλ δέν «αωνίζει». Κάποια στιγμ θ καταργηθε κα θ πικρατήσει ερήνη το Θεο.
Ὡς Ἐπίσκοπος τς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας εὔχομαι σὲ ὅλους σας, στοὺςερες κατος κοσμικούς, στοςρχοντες κατὸν λαό, ὑγεία ψυχς καὶ σώματος καὶ κάθε χαρά.
 
δελφοί μουγαπητοκαπεριπόθητοι,
Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη! Ἀληθς νέστη!
Χαίρετε, καταρτίζεσθε, εἰρηνεύετε κα γιαίνετε! 

Πά­σχα 2020
Πρς Θεν εχέτης,
Μη­τρο­πο­λί­της

† Ὁ Ἐ­δέσ­σης, Πέλ­λης καὶ Ἀλ­μω­πί­ας Ι­Ω­ΗΛ
[1]. Μάρκ. 4, 31.
[2]. Ματθ. 7, 29.
[3]. Λουκ. 10, 19.
[4]. Ἰω. 17,2.
[5]. Ἐφ. 1, 22.
[6]. Ἀπόκ. 17, 14.
[7]. Ψαλ. 144, 13.