Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ


%CE%95%CE%B4%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82.jpg (207×287)
Πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες τῶν σχολείων τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου μαθητὲς καὶ μαθήτριες·

Ἡ φετινὴ σχολικὴ χρονιὰ ξεκινᾶ ἐν μέσῳ δεινῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ποὺ μαστίζει ὄχι μόνο τὴν χώρα μας ἀλλὰ καὶ πολλὲς ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου. Τὰ αἴτια αὐτῆς τῆς κρίσεως εἶναι πρωτίστως πνευματικὰ καὶ ἠθικά. Ὅπως ἔλεγε κάποιος σοφὸς ἄνθρωπος τὸν ἡμερῶν μας, «παλιὰ οἱ ἄνθρωποι εἶχαν πολλὴ ἀκρίβεια στὴν ζωή τους, εἰλικρίνεια, τιμιότητα κ.τ.λ. Τὰ ὑλικὰ πράγματα τότε ἦταν φτηνά. Τώρα, δυστυχῶς, στὰ χρόνια μας ἔφυγε ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἡ ἀκρίβεια, καὶ ἀκρίβυναν τὰ ὑλικὰ πράγματα».

Στὴν μεγάλη κρίση τῶν ἡμερῶν μας ἐλπίδα εἶναι ἡ νέα γενιά, καὶ μάλιστα ὅσοι διανύουν τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία. Ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὁ Θαυματουργός, ἡ ἐφηβικὴ ἡλικία εἶναι ἡ σπουδαιότερη ἀπὸ τὶς ἡλικίες, διότι ὅ,τι εἴδους ἄνθρωπος ἀναδειχθεῖ κάποιος σ' αὐτήν, τέτοιος θὰ εἶναι καὶ σὲ ὅλη τὴν ζωή του. Αὐτὴ ἡ ἡλικία μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ ἀναλάβει τὴν παρακαταθήκη τῶν προηγουμένων γενεῶν καὶ τὴν διεύθυνση τῶν πραγμάτων μέσα στὴν κοινωνία καὶ τὸ κράτος. Ἂν λοιπὸν ὁ ἔφηβος γίνει ἐνάρετος, ἡ ἀρετή του σώζει τὰ πάντα, ἐὰν ὅμως ἀποβεῖ μοχθηρός, ἡ κακία τοῦ καταστρέφει τὰ πάντα.

Γι' αὐτὸ λοιπὸν εἶναι ἀνάγκη νὰ καταβληθεῖ ἰδιαίτερη προσπάθεια καὶ ἀπὸ τοὺς διδασκάλους καὶ ἀπὸ τοὺς μαθητές, ἡ νέα γενιὰ νὰ ἐφοδιασθεῖ μέ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια ποὺ θὰ τὴν καταστήσουν προκομμένη, χρήσιμη καὶ ἐλπιδοφόρα. Αὐτὰ εἶναι ἡ βαθιὰ πίστη στὸν μόνον ἀληθινὸ Θεό, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ἡ προσεκτικὴ καὶ ἐνάρετη ζωή, ἡ ἀπόκτηση μιᾶς ἄρτιας παιδείας καὶ ἡ προκοπὴ στὰ ἱερὰ γράμματα τοῦ σχολείου.

Ὡς ἐπίσκοπος καὶ ποιμενάρχης τῆς μητροπόλεώς μας, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τῆς νέας αὐτῆς σχολικῆς χρονιᾶς, προτρέπω καὶ παροτρύνω ὅλους τοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῶν σχολείων μας, νὰ ἐπιδοθοῦν μὲ ζῆλο στὴν μελέτη καὶ τὴν προσωπική τους κατάρτιση, νὰ ἀποφεύγουν τὶς ἀνώφελες καὶ ἐπιζήμιες ἐνασχολήσεις καὶ συναναστροφές, καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα νὰ ζητοῦν μὲ ταπείνωση καὶ ἀκράδαντη πίστη τὴν βοήθεια ἀπὸ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τοὺς ἁγίους Του.

Εὔχομαι ἐγκαρδίως καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ σὲ ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικούς μας καὶ σὲ ὅλους τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες. 
 

Πρὸς Θεὸν Εὐχέτης 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ΙΩΗΛ