Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11/11 στὶς 18.00 θὰ γίνουν τὰ ἑξῆς Ἑσπερινὰ Κηρύγματα:

ΕΔΕΣΣΑ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Σκέπης
Ὁμιλητής: Ἀρχιμ. Παντελεήμων Καραλάζος (Δρ.Θ.), Ἱεροκήρυκας
Θέμα: «Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ»

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ στὸν Ἱ.Ναὸ Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου
Ὁμιλητής: Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Χαραλαμπίδης (Δρ.Θ.)
Θέμα: «Ἡ πρώτη ἐντολή»