Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11/12

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12/11 στὶς 18.00 θὰ γίνουν τὰ ἑξῆς Ἑσπερινὰ Κηρύγματα:

ΕΔΕΣΣΑ (στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Σκέπης)
Ὁμιλητής: Αἰ­δε­σι­μ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Σμπιλῆς
Θέμα: «Ἡ ἀναβλητικότητα, μεγάλη ἀρρώστια τοῦ ἀνθρώπου»

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (στὸν Ἱ. Ναὸ Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου)
Ὁμιλητής: Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Λουδοβίκος, Καθηγητής τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης
Θέμα: « Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις σέ κρίση»