Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Ι. ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΓΙΩΝ 5 ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΕΔΕΣΣΑ: Τὴν Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στὶς 9 μ.μ. στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Δημητρίου Ἐδέσσης, θὰ τελεσθεῖ ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων Πέντε μαρτύρων Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Ὀρέστου, Εὐγενίου καὶ Μαρδαρίου. Πρὸς ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν θὰ ἐκτεθεῖ σὲ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Εὐστρατίου.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πέντε Μαρτύρων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γιαννιτσῶν κατὰ τὶς ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ (Δευτέρα 12/12, 5.00μ.μ.), τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας (Τρίτη 13/12) θὰ τεθοῦν σὲ προσκύνηση τεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν δύο ἐκ τῶν Πέντε ἑορταζόντων Ἁγίων Μαρτύρων (Αὐξεντίου καὶ Μαρδαρίου).