Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18/12

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12/11 στὶς 18.00 θὰ γίνουν τὰ ἑξῆς Ἑσπερινὰ Κηρύγματα:

ΕΔΕΣΣΑ (στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Σκέπης)
Ὁμιλητής: Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Χαραλαμπίδης (Δρ.Θ.)
Θέμα: «Ἡ πρώτη ἐντολή»

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (στὸν Ἱ. Ναὸ Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου)
Ὁμιλητής: Ἀρχιμ. π. Νικόδημος Κανσίζογλου, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱεράς Μητροπόλεώς μας.
Θέμα: « Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός».