Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τό Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011 καί ὥρα 8:00 μ.μ., στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Γιαννιτσῶν, θά πραγματοποιηθεῖ ἡ Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία τοῦ Ἀλεξάνδρειου Δημοτικοῦ Ὠδείου Γιαννιτσῶν μέ συμβολική εἴσοδο τριῶν εὐρώ (3 €).

Τά ἔσοδα θά διατεθοῦν γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Γεύματος Ἀγάπης «Ἐπιούσιος Ἄρτος».