Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Ἔδεσσα 22/2/2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Μὲ χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση ἐνημερωθήκαμε ἀπὸ τοπικὴ ἐφημερίδα τῶν Γιαννιτσῶν γιὰ τὴν κινητοποίηση φορέων τῆς πόλεως προκειμένου νὰ συμπράξουν στὴν προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιὰ λειτουργία Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου στὴν πόλη τῶν Γιαννιτσῶν, ὅπως συμβαίνει
καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς πατρίδας μας.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ἀποτελεῖ τὸν συνεπέστερο διαχρονικὰ ἐκφραστὴ κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ φιλανθρωπίας, ὁ
ὁποῖος ἔχει ὡς θεμέλιό του τὴν ἐντολὴ τῆς ἀδιάκριτης ἀγάπης πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως θρησκείας, φυλῆς, κοινωνικῆς θέσεως καὶ ἠθικῆς συμπεριφορᾶς. Πρώτιστο ἔργο της ὅμως εἶναι νὰ διακηρύξει σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ νὰ ἐμπνεύσει σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους αὐτὴ τὴ θεοδίδακτη ἀγάπη, ποὺ εἶναι καὶ πρέπει νὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ ρίζα κάθε ἀγαθοεργίας, χωρὶς ἰδιοτέλειες, προσπάθειες αὐτοπροβολῆς καὶ ἄλλου εἴδους ὑστεροβουλίες, οἱ ὁποῖες συχνὰ ὑπεισέρχονται στὰ φιλανθρωπικὰ ἔργα ἀλλοιώνοντας καὶ ὑποβαθμίζοντας τὸν χαρακτήρα τους. Ὡς ἐγγυητὴς αὐτοῦ τοῦ πνεύματος ἡ Ἐκκλησία πρωτοστατεῖ καὶ προΐσταται στὰ «καλὰ ἔργα» (Τίτ. 3,14) καὶ προσκαλεῖ ὅλους σὲ συμμετοχὴ σὲ αὐτά.

Ἀναμένουμε τὴν ἐπικοινωνία τῶν ἐνδιαφερομένων φορέων μὲ τὶς καλύτερες προσδοκίες προκειμένου νὰ καθορίσουμε τὸ πλαίσιο τῆς συνεισφορᾶς τους στὸ Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο, τὸ ὁποῖο ὑλοποιοῦμε σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν καὶ τὴν πανελλαδικῆς ἔκτασης πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καλοῦμε ἐπίσης ὅλους ὅσους μποροῦν νὰ συνεισφέρουν στὴν προσπάθεια αὐτή, εἴτε ὡς φορεῖς, εἴτε ὡς ἐπιχειρήσεις, εἴτε ὡς πρόσωπα, νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου προκειμένου τὸ ἔργο αὐτὸ νὰ συντελεστεῖ μὲ τὸν πιὸ ἄρτιο καὶ ἀποτελεσματικὸ τρόπο.

Ἤδη ἡ προετοιμασία γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου βρίσκεται σὲ προχωρημένο στάδιο, ἐνῶ ἀρχικὰ θὰ καλύψει τὴν πόλη τῶν Γιαννιτσῶν. Τὰ κριτήρια γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὴν παροχὴ τῶν ἀγαθῶν θὰ ἀνακοινωθοῦν σύντομα. Πρόσωπα διαφορετικῆς θρησκείας ἢ καταγωγῆς, ἐφόσον πληροῦν τὰ καθορισμένα κριτήρια, δὲν θὰ ἀποκλείονται.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣΣημείωση: Τὸ παρὸν Δελτίο Τύπου ὅπως καὶ περισσότερο ὑλικὸ σχετικὰ μὲ τὶς φιλανθρωπικὲς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι διαθέσιμα σὲ ψηφιακὴ μορφὴ στὸ Ἐπίσημο Ἰστολόγιο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως http://istographos.blogspot.com καὶ στὸν δικτυακὸ τόπο www.imepa.gr. Γιὰ ἐπικοινωνία σχετικὰ μὲ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως καὶ τὴ δυνατότητα συμμετοχῆς σὲ αὐτὸ μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεστε στὴ διεύθυνση filoptoxo@imepa.gr (Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο) καὶ pantopoleio@imepa.gr (Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο). Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας γιὰ τὸ Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο: 2382022714, φάξ: 2382022347.